Κατά την διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης από πρατήριο υγρών καυσίμων με υποχρεωτικό σύστημα εισροών -εκροών υπάρχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης εισόδου (κωδ.175 πολ. 1195/2018) κατά την φόρτωση του οχήματος στο πρατήριο (Αριθ. 109034/16-10-2018). Συγχρόνως εκδίδεται χειρόγραφο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (δεν ενημερώνει το σύστημα εισροών εκροών).Με κάθε παράδοση εκδίδεται χειρόγραφη ΑΛΠ (δεν ενημερώνει το σύστημα εισροών εκροών ούτε και τα λογιστικά βιβλία).Σε περίπτωση που ζητηθεί τιμολόγιο από κάποιον πελάτη -ενώ το όχημα είναι στο δρόμο- τότε εκδίδεται ΑΠΛ εκείνη την στιγμή και κατά την επιστροφή του στο πρατήριο εκδίδεται πιστωτικό δελτίο λιανικών συναλλαγών (ενημερώνει το σύστημα εισροών εκροών και τα λογιστικά βιβλία) και στην συνέχεια τιμολόγιο πώλησης (ενημερώνει το σύστημα εισροών εκροών και τα λογιστικά βιβλία). Είναι σύννομη η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία;