Έχουμε Ελληνική εταιρεία όπου ο μοναδικός μέτοχος , είναι η μητρική της στην αλλοδαπή επίσης ανώνυμη εταιρεία και κατέχει το 100% των μετοχών της.
Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία βάσει του 4548 να προσθέσει στην επωνυμία της τον όρο
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ?