Εμπορική εταιρία αγοράζει για την νοικιασμένη αποθήκη της, που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την έδρα της και σε απόσταση μεγαλύτερη των 250χλμ., ένα τροχόσπιτο για να χρησιμοποιήσει ως γραφείο αλλά και ως τόπο διανυκτέρευσης του ιδιοκτήτη όταν βρίσκεται εκεί.
Κατά την γνώμη σας ο Φ.Π.Α. αγοράς του τροχόσπιτου είναι εκπεστέος ή όχι , θεωρώντας ότι η δαπάνη είναι λειτουργική και εκπεστέα; Από το τμήμα Φ.Π.Α. του υπουργείου με ενημέρωσαν ότι η έκπτωση του Φ.Π.Α. στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανάλογη του χαρακτηρισμού της χρήσης του τροχόσπιτου στην άδεια κυκλοφορίας.

Σας ευχαριστώ