Ιδιώτης, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, ενδιαφέρεται για την αγορά Ταξί 100% (στο εξής ιδιοκτήτης)

Θέλει να παραχωρήσει το Ταξί σε Ελεύθερο επαγγελματία (στο εξής εκμεταλλευτής) ο οποίος θα έχει την εκμετάλλευση και την δυνατότητα να το διαχειριστεί όπως επιθυμεί (επινοικίαση , παραχώρηση σε τρίτο οδηγό μισθωτό ή Ελεύθ. επαγγελματία κοκ)

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε :

1. Απαιτείται κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ιδιοκτήτη και εκμεταλλευτή ; Αν ναι θα πρέπει να κατατεθεί στην ΔΟΥ ;

2. Η έναρξη του ιδιοκτήτη με ποιόν ΚΑΔ θα γίνει ;
- Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί 49.32.11
- Υπηρεσίες ταξί ή αγοραίων, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.32.11.02 ή κάποιον άλλον;

3. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο όσο αναφορά την έναρξη στην ΔΟΥ; Να γίνει για παράδειγμα με ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο;

4. Υπάρχει υποχρέωση για τήρηση βιβλίων; Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων;

5. Θα κόβετε ΤΠΥ προς τον εκμεταλλευτή με ΦΠΑ ή υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία πχ χαρτόσημο;

6. Σε περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία με τον εκμεταλλευτή ,θπάρχει υποχρέωση για άμεση διακοπή εργασιών του ιδιοκτήτη; Στην περίπτωση αυτή τι χρειάζεται να γίνει; πχ απλή παράδοση πινακίδων;

7.Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θα θέλαμε , αν υπάρχει δυνατότητα, να μας ενημερώσετε αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την διαδικασία έναρξης και εγγραφής στον ΕΦΚΑ εάν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού.
Η τήρηση βιβλίων κ φορολόγηση σε αυτή την περίπτωση γίνεται κανονικά χωρίς κάποια διαφοροποίηση ;

Θα παρακαλούσαμε να έχουμε όσο γίνεται πιο άμεση απάντηση καθώς το θέμα επείγει και η αγορά του Ταξί θα γίνει εντός των επόμενων 2-3 ημερών.