Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υπεκμίσθωση ακινήτου που η ανέγερσή του έγινε σε ακίνητο τρίτου.

Ο.Ε. με συμβολαιογραφικό συμφωνητικό (που μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο), μίσθωσε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 3 φυσικών προσώπων (που είναι και εταίροι της Ο.Ε.), για 16 έτη και μίσθωση αυτή λήγει την 28-6-2022.Επί του αγροτεμαχίου αυτού έγινε ανέγερση επαγγελματικού κτιρίου που οι βασικές εργασίες - προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται - ολοκληρώθηκαν την 30/9/2009. Οι δαπάνες ανέγερσης, καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ο.Ε. και το ΦΠΑ των δαπανών ανέγερσης συμψηφίστηκε με ΦΠΑ εκροών της Ο.Ε.. Στη συνέχεια & μέχρι 31/12/2012, η Ο.Ε. συνέχισε υπόλοιπες κατασκευαστικές εργασίες, που αύξησαν το κόστος κατασκευής που είχε ήδη γίνει μέχρι την 30/9/2009 & που δηλώνεται ως εισόδημα από ακίνητα από τα Φ.Π. (μοιρασμένο στα έτη μέχρι 28-6-2022) και φορολογείται. Επίσης το 2019, ολοκληρώνονται οι δαπάνες κατασκευής ανελκυστήρα, που θα προσαυξήσει ανάλογα το εισόδημα από ακίνητα των Φ.Π. ιδιοκτητών του αγροτεμαχίου.
Για το ακίνητο αυτό, υπάρχει ενδιαφέρον μίσθωσής του από άλλη εταιρεία και δεδομένης της ευθείας σύνδεσης των ιδιοκτητών του αγροτεμαχίου με τους εταίρους της Ο.Ε., η πλέον συμφέρουσα μίσθωση για αυτούς, είναι η μίσθωση του ακινήτου με εκμισθωτή την Ο.Ε. και όχι τα Φ.Π.. Έτσι,προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Δικαιούται΄ή υποχρεούται η Ο.Ε. να μισθώσει το ακίνητο, το δικαίωμα ή η υποχρέωση ισχύει μέχρι 28-6-2022 ή μπορεί να παραταθεί και με ποιόν τρόπο??
2. Δεδομένου ότι οι δαπάνες βελτίωσης του ακινήτου εκτείνονται από 1/1/2010 έως 30/4/2019 και για το ΦΠΑ των δαπανών αυτών ΔΕΝ έχει παρέλθει η 10ετία, υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας pro rata με συνέπεια καταβολή ΦΠΑ για τα υπόλοιπα έτη, εφόσον η μίσθωση ΔΕΝ γίνει με ΦΠΑ?

3. Εφόσον η μίσθωση γίνει με μισθωτή την Ο.Ε., υπάρχει υποχρέωση υποβολής από την Ο.Ε. δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των ακινήτων & απόδοσης φόρου 15%??
Επειδή ΔΕΝ βλέπω απάντηση, αλλά στο πάνω μέρος της οθόνης γράφει:Απαντήθηκε! & σε 2η γραμμή
Εκτιμώμενη ημ. απάντησης: 20/10/2019 που παρήλθε... υπάρχει κάποιο πρόβλημα?? ενώ ΔΕΝ απαντήθηκε το ερώτημα καταχωρήθηκε σαν να απαντήθηκε & ξεχάστηκε??

Σε αναμονή
Με εκτίμηση

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης