Καλημέρα σας.

Παρακαλώ να απαντήσετε, στο ακόλουθο ερώτημά μου.

Εταιρεία εύρεσης στελεχών επιχειρήσεων, υπέγραψε συμφωνητικό με πελάτη ο οποίος ζητούσε στέλεχος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η εταιρεία βρήκε το κατάλληλο στέλεχος και το πρότεινε στον πελάτη, ο οποίος όμως στη συνέχεια αποφάσισε να μην καλύψει αυτή την θέση, με αποτέλεσμα να μην προσληφθεί το προταθέν στέλεχος. Ένεκα αυτού όμως ζητάει από την εταιρεία έυρεσης στελεχών επιχειρήσεων, να της κάνει έπτωση. Ερωτάται εάν θα υπάρξει θέμα με την έκδοση πιστωτικού Τ.Π.Υ. για την αιτούμενη έκπτωση.

Ευχαριστώ