Η εταιρεία μας είναι βιομηχανία και κάθε χρόνο δικαιούται απο το ΥΠΕΚΑ δωρεάν δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου .

Τα δωρεάν αυτά δικαιώματα πρέπει να καταχωρηθούν ως πάγια-άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρειας και σε ποιόν λογαριασμό-αξία ?