Θέλω να απασχολήσω σε χώρο παραγωγής τεχνικό βάρδιας απόφοιτο ΤΕΙ Μηχαλόγο μηχανικό. Το ΚΑΔ μας είναι 2521 Βιομηχανία κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας. Παρακαλώ να μου πείτε με ποια ειδικότητα θα τον απασχολήσω και με ποιο πακέτο κάλυψης.