Ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος εργάζεται ταυτόχρονα και ως μισθωτός από το 2013, ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2013 & 2014. Ως ελεύθερο επαγγελματία ο έλεγχος δεν διαπίστωσε κάτι. Ο έλεγχος όμως διαπίστωσε, ότι η επιχείρηση που τον απασχόλησε ως μισθωτό δεν έχει υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος και τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου που παρακρατούνται από μισθούς. Επειδή δεν υποβλήθηκαν οι δηλώσεις αυτές, ο ελεγκτής ζήτησε από τον ελεγχόμενο να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος χωρίς να συμπεριλάβει τις αμοιβές από μισθούς και τον φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές. Στην συνάντηση που είχα με τον ελεγκτή, τον ρώτησα γιατί ζητά να υποβληθούν τροποιητικές δηλώσεις εισοδήματος από τον ελεγχόμενο χωρίς αυτές τις αμοιβές. Μου απήντησε με έναν τέτοιο τρόπο, που άφηνε να εννοηθεί ότι τις αμοιβές από μισθωτή εργασία τις θεωρεί εικονικές, επειδή η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τις δηλώσεις που ανέφερα πιο πάνω.

Στηρίζεται, και από ποιες διατάξεις η απαίτηση του ελεγκτή. Εάν δεν στηρίζεται πως μπορώ να την αντικρούσω;

Υ.Γ. Σας παρακαλώ όπως δώσετε προτεραιότητα στην ερώτησή μου διότι τα χρονικά περιθώρια είναι μικρά.

Σας ευχαριστώ.