Ξένη Αλλοδαπή εταιρεία θα ιδρύσει στην Ελλάδα Υποκατάστημα Αλλοδαπής. Το Υποκατάστημα αυτό αγοράζει ακίνητο με σκοπό να το μεταπωλήσει αργότερα .Το υποκατάστημα αλλοδαπής ως ειδική μορφή εταιρείας (δεν έχει νομική οντότητα) ιδρύθηκε χωρίς καταβολή κεφαλαίου. Τα συμβόλαια αγοραπωλησίας θα γίνουν στον όνομα Του Υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα . Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής :

1. Υπάρχει θέμα Χαρτοσήμου αν Η Ξένη εταιρεία πάρει δάνειο στην ξένη χώρα και τα χρήματα αυτά τα εμβάσεις στον λογαριασμό του Πωλητή στην Ελλάδα ;

2. . Υπάρχει θέμα Χαρτοσήμου αν Η Ξένη εταιρεία πάρει δάνειο στην ξένη χώρα και τα χρήματα αυτά τα στείλει στον λογαριασμό του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και αυτό στην συνέχεια εξοφλήσει τον Πωλητή του ακινήτου ;

3. Όταν μεταπωληθεί το ακίνητο θα μπορέσει το Υποκαταστημα Αλλοδπαής στην Ελλάδα το οποίο θα εχει λάβει τα χρήματα της μεταπώλησης να τα στείλει στον λογαριασμό της Ξενης χωρίς να πληρωθεί Χαρτόσημο ‘η φόρος επι αυτών;

4. Επειδή το υποκατάστημα Αλλοδαπής στην Ελλάδα έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων διπλογραφικών ,πως θα απεικονιστεί η συναλλαγή όταν τα χρήματα καταβληθούν απευθείας από την ξένη αλλοδαπή ;

5. Ισχύει ότι Υποκαταστήματα αλλοδαπής με σκοπό αγοραπωλησία ακινήτων δεν έχουν υποχρεώσει ίδρυσης μέσω ΓΕΜΗ αλλά κατευθείαν στην Εφορία ;.