Σε τιμολόγια πώλησης εντός ΕΕ προέκυψε διαφορά σε μία περίπτωση στην τιμή και στην άλλη περίπτωση στα κιλά.Ο πελάτης προκειμένου να μην έχουμε διαφορά έκοψε και στις δύο περιπτώσεις DEBIT NOTE. Το ερωτήματα που θέλω να σας θέσω είναι

1) Εμείς έχουμε υποχρέωση να εκδώσουμε πιστωτικό τιμολόγιο ή καταχωρούμε μόνο το δικό του.

2) Ως προς τiς δηλώσεις ΦΠΑ και VIES πως τα περνάμε απο τις αγορές η απο τις πωλήσεις και σε ποιούς κωδικούς τα περνάμε; στο ΦΠΑ και VIES δώστε μας ένα παράδειγμα.