Εμπορικό κέντρο μισθώνει τους χώρους του κυιριου σε διαφορες επιχειρήσεις (μισθωτές)

Το εμπορικό κέντρο πέραν της μισθώσεις εκδίδει ΤΠΥ για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει το κάθε κατάστημα..

Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ; Μειωμένος ή κανονικός;

Ευχαριστω εκ των προτέρων