1.Σε περίπτωση θανάτου του ενός συνδικαιούχου τι ισχύει στην περίπτωση κατοχής θυρίδας στην τράπεζα?

2.Μπορεί ο συνδικαιούχος να έχει πρόσβαση στην θυρίδα μετά τον θάνατο του πρώτου?

3. Το περιεχόμενο της θυρίδας συνυπολογίζεται και εμπίπτει στην διαδικασία της κληρονομιάς και έχουν δικαίωμα οι λοιποί κληρονόμοι?