Θα ήθελα να μου γνωστοποιήσετε τον χρόνο έκδοσης απυ από α) γυμναστήριο και από β) φροντιστήριο στην περίπτωση που για παράδειγμα συμφωνηθεί με τον εκάστοτε πελάτη ένα πακέτο ύψους 1000,00€. 1) Πότε πρέπει να γίνει η έκδοση του παραστατικού στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει άμεση εξόφληση ολόκληρου του ποσού και πότε αν ο πελάτης πραγματοποιήσει σταδιακή εξόφληση 2)είναι ορθό να υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό που να καθορίζει τον χρόνο πληρωμής? 3)ποιο είναι το πρόστιμο μη έκδοσης απυ?