ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ .
Ο ΙΔΙΟΚΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ.
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ.
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΔ 69.20.2 ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ( Α ΤΑΞΗΣ) ?