παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

α) για την εναρμόνιση του καταστατικού είναι απαραίτητη η αναφορά της ιστορικότητας των τροποποιήσεων του καταστατικού ή απλά η αποτύπωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4548/18?

β) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εναρμόνιση πρέπει να αναφέρει ένα προς ένα τα άρθρα που τροποποιούνται (ως είχαν και όπως αντικαθίστανται) ή επαρκεί η γενική απόφαση της για την εναρμόνιση και η διατύπωση των άρθρων μόνο όπως απαιτούν οι διατάξεις του ν4548/18?

γ) αν έχετε διαμορφώσει πρότυπο καταστατικό για υφιστάμενες ΑΕ παρακαλούμε να μας το διαβιβάσετε.

Ευχαριστούμε