ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ?