Καλημέρα σας

Θα θέλαμε μια απάντηση στο εξής ερώτημα που μας έθεσε πελάτης:

Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο μονωτικών & οικοδομικών υλικών, θέλει να προσλάβει ανειδίκευτο εργάτη, απόφοιτο Γυμνασίου, ο οποίος τους είπε ότι από την προηγούμενη δουλειά του τον απέλυσαν γιατί το αντικείμενο της εργασίας του απαιτούσε γνώσεις τουλάχιστον Λυκείου.

Υπάρχει αλλαγή σε κάποιο νόμο περί μη κτήσης τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου για πρόσληψη ανειδίκευτου εργάτη? Γιατί η εταιρεία θέλει να είναι πλήρως καλυμμένη.