ΑΕ εταιρεία χορηγεί έντοκο δάνειο σε ιδιώτη

Ποιος πρέπει να πληρώσει τη χαρτοσήμανση του δανείου και πότε ?

Υπάρχει παρακράτηση φόρου στους τόκους ? πότε αποδίδεται ο φόρος από ποιον και με ποια διαδικασία ?

Πρέπει να γίνει κατάθεση της σύμβασης στην εφορία?

Ποιες λογιστικές εγγραφές θα γίνουν από την εκταμίευση εως την εξόφληση του δανείου?

Ευχαριστώ