Καθηγητής Δημοσίου Ελληνικού Πανεπιστημίου επιθυμεί να παρέχει εργασία ως ωρομίσθιος καθηγητής ορισμένου χρόνου σε Ιδιωτικό Κολλέγιο στην Ελλάδα.

Ερωτάται :

1.Μπορεί να εργασθεί κι εάν ναι, απαιτούνται απο μέρους του κάποιες ενέργειες ενημέρωσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου ή κάποιας ειδικής άδειας εργασίας?

2. Το Ιδιωτικό κολλέγιο τον προσλαμβάνει κανονικά ασφαλίζοντας τον με το Π.Κ 101 ή υπάρχει κάποια εξαίρεση?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.