Σε ιατρείο ο εργοδότης επιθυμεί να μετατρέψει πλήρες ωράριο 5ημερο 8ωρο (40 ωρες) σε 6 ημερο (40 ώρες) ανισομερώς για υπάλληλο υποδοχής και κλεισίματος ραντεβού.

Δηλ. 7ώρες απο Δευτέρα -Παρασκευή και 5 ώρες το Σάββατο.

Μπορεί να το κάνει ή πρέπει να κατανέμεται ισομερώς 6 ώρες και 40 λεπτά?

Αν επιτρέπεται ανισομερώς μπορεί να το κάνει διακεκομμένο από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο συνεχές? Αν ναι πόσες είναι οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για το διακεκομμένο?

Ευχαριστώ