ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΙΚΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Σ