καλησπέρα ,

Φορολογούμενος ο οποίος συμμετέχει ως διαχειριστής σε προσωπική εταιρεία και η εταιρεία που συμμετέχει έχει οφειλές ληξιπρόθεσμες αλλά και προσωπικές οφειλές , εφόσον συμμετάσχει σε νέα εταιρεία ως διαχειριστής σε οποιαδήποτε μορφή υπάρχει κίνδυνος δέσμευσης των λογαριασμών της νέας εταιρείας?

ευχαριστώ πολύ