Καλημέρα

Επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία πουλάει σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης μπύρες. Το ερώτημα είναι αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων συμπεριλαμβάνεται η αξία της εγγυοδοσίας. Και εάν ναι, όταν επιστρέφονται οι φιάλες τι οφείλει να υποβάλει η επιχείρηση;

Επίσης, σε περίπτωση που γνωρίζω εκ των προτέρων ότι δεν θα επιστραφούν οι φιάλες, συμπεριλαμβάνω την αξία τους στο σύνολο των παραδόσεων χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, σαν να είναι πώληση εμπορευμάτων;

Και τέλος, στο έντυπο του ΦΠΑ του ίδιου μήνα στο πεδίο 342-ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ποιο ποσό θα βάλω, επειδή ο λογαριασμός 30-07 δεν εμφανίζεται στην περιοδική. Γίνεται να υπάρχει ασυμφωνία;

Περιμένω απάντηση σας

Ευχαριστώ