Η εταιρεία μας εμπορεύεται φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία αγοράζει & μεταπωλεί.

Από συγκεκριμένο φορτηγό (εμπόρευμα) αφαίρεσε εξάρτημα και πώλησε στη συνέχεια το φορτηγό.

Μετά από κάποιο διάστημα πώλησε και το ως άνω εξάρτημα ξεχωριστά και εξέδωσε τιμολόγιο πώλησης.

Παρακαλώ, γνωρίστε μου ποια θα είναι η λογιστική εγγραφή που θα κάνω και βάσει ποιου φορολογικού στοιχείου που θα δείχνει την κτήση του πωληθέντος εξαρτήματος.