Συνταξιούχος του Δημοσίου από το 2008 θέλει να λαμβάνει αμοιβή (έξοδα κίνησης) ως μέλος διοικητικού συμβουλίου αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Τίθεται θέμα περικοπής της σύνταξής του;