ΑΕ αναθέτει σε εργολάβο την πραγματοποίηση εργασιών επισκευών-συντηρήσεων των εγκαταστάσεων της που περιλαμβάνουν χρωματισμούς, γυψοσανίδες και μόνωση με υλικά του εργολάβου.

1) Θα πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3% ή επειδή είναι συντήρηση και όχι νέο τεχνικό έργο δεν υπάρχει υποχρέωση?

2)Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΑΕ και του εργολάβου αναφέρεται ότι την υποχρέωση πρόσληψης και ασφάλισης του προσωπικού έχει ο εργολάβος.Τι γίνεται σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από το ΙΚΑ ? Σε ποιον επιρρίπτεται το πρόστιμο αν τεχνίτης είναι ανασφάλιστος δεδομένου και ότι η ΑΕ δεν έχει προβεί σε έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας και δεν έχει βγάλει ΑΜΟΕ οικοδομικού έργου στο ΙΚΑ?

3)Οταν εκδοθεί το τιμολόγιο από τον εργολάβο και καταχωρηθεί στα βιβλία της ΑΕ υπάρχει περίπτωση σε μελλοντικό έλεγχο να καταλογιστούν εισφορές από το ΙΚΑ ?