Οπως ειναι γνωστον και συμφωνως εγκυκλιου 27 2017 Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε. Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39».

ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΚΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΦΑ ΕΙΝΑΙ 250 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Ο ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ 1000 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ