Δεδομένου ότι ΄η ΑΕ έχει καταχωρήσει σε λογαριασμό αποθεματικού του Ν.2065 για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της για το 2012 με ημερομηνία εγγραφής την 31/12/2012 ,αλλά δεν έχει υποβάλει την σχετική δήλωση του φόρου αναπροσαρμογής των ακινήτων της μέχρι και σήμερα ,σε περίπτωση ελέγχου το δημόσιο εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να επιβάλει τον φόρο βάσει 15 ετούς παραγραφής εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση ? Ισχύει ότι όταν σε στις διατάξεις ενός φόρου δεν υπάρχει πρόβλεψη για παραγραφή ότι ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής που ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος ? Υπάρχει περίπτωση το εν λόγω αποθεματικό να μην θεωρείται πλέον ως εισφορά μετόχων λόγω μη πληρωμής του φόρου αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και να θεωρηθεί ότι προστίθεται στα κέρδη της ΑΕ με αποτέλεσμα να φορολογηθεί ως τέτοιο με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή ? Σε αυτή την περίπτωση αυτή όμως δεδομένου ότι δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί ισχύει η πενταετία παραγραφής άρα δεν θα έχει η εταιρεία τελικώς φορολογική επιβάρυνση ?