Σε ξενοδοχείο με διπλογραφικά βιβλία, πελάτης πληρώνει τον λογαριασμό του στο εστιατόριο του ξενοδοχείου συνολικής αξίας 100 ευρώ με κάρτα και επιθυμεί να δώσει με κάρτα και ως φιλοδώρημα 4 ευρώ. Το ξενοδοχείο χρεώνει την κάρτα του πελάτη με 104 ευρώ συνολικά (100 ευρώ λογαριασμός & 4 ευρώ φιλοδώρημα) και εκδίδει απόδειξη λιανικών συναλλαγών με συνολική αξία 104 ευρώ (έστω 80,65 ευρώ καθαρή αξία πωλήσεων από εστατόριο, 19,35 ευρώ φπα πωλήσεων και 4 ευρώ ανευ φπα ως tips). Ποιος είναι ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του φιλοδωρήματος που εξ ελευθεριότητας επιθυμεί και δίνει ο πελάτης? Σε ποιον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου πρέπει να καταχωρηθούν τα tips από την επιχείρηση και πως αντιμετωπίζονται αυτά φορολογικά, δηλ. θα τα συμπεριλάβει ως ακαθάριστα έσοδα της στο Ε3 και τις οικονομικές της καταστάσεις? Αν ναι σε ποιον κωδικό του Ε3? Επίσης κατά την απόδοση των φιλοδωρημάτων στο προσωπικό μέσω της μισθοδοσίας, πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου και με ποιο τρόπο?