ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΣΤΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε 3.4, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ