Εταιρεία αγοράζει παλέτες που τις χρησιμοποιεί για την πώληση και μεταφορά προιόντων.

Υπάρχουν παλέτες που σε κάποιους πελάτες δεν χρεώνονται κατά την πώληση των προιόντων λόγω συμφωνίας .Για αυτές τις παλέτες θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο αυτοπαράδοσης ?

Είναι προτιμότερρο οι παλέτες να εμφανίζονται ώς στοιχείο της τεχνικής προδιαγραφής των υλικών που συμμετέχουν στην παραγωγή του προιόντος ?