Καλημέρα
Εταιρεία είχε υπαχθεί στον 3908/2011 με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. Τον Δεκέμβριο 2018 εκδόθηκε η απόφαση ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Το ερώτημα είναι μέχρι ποιου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής κατ έτος μπορεί να κάνει χρήση η εταιρεία, αρχής γενομένης από τη δήλωση του φορολογικού έτους 2018?

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα άμεση απάντηση.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων