Καλημέρα σας.

Σε ανώνυμη μη εισηγμένη, η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με 100% απαρτία και πλειοψηφία τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2018.

Είναι δυνατή η διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων από κέρδη που είχαν σχηματιστεί έως 31/12/2017 με έκτακτη γενική συνέλευση εντός του 2019? Επίσης, σχετικά με τις αμοιβές μελών ΔΣ από τα κέρδη είναι δυνατόν με απόφαση έκτακτης ΓΣ εντός του 2019 να αποφασιστεί η διανομή αμοιβών μελών ΔΣ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων έως 31/12/2017?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντηση,