1. Επιχείρηση που έχει συμβληθεί με διάφορους δήμους, έχει εγκαταστήσει ειδικούς κάδους στους οποίους οι δημότες εγκαταλείπουν παλιά ενδύματα, δεν πληρώνει κάποιο τίμημα για αυτό στους δήμους, εργάτες της συλλέγουν από τους κάδους το υλικό αυτό το οποίο στην συνέχεια πουλάει σε εταιρίες ανακύκλωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θα πρέπει η επιχείρηση να εκδίδει κάποιο παραστατικό για την μεταφορά – δικαιολόγηση των αποθεμάτων που απόκτησε με την ανωτέρω διαδικασία; επίσης οφείλει να πληρώσει κάποιο χαρτόσημο ή άλλη επιβάρυνση για αυτή την απόκτηση; και σε ποια αξία