Ανώνυμη Εταιρία με αντικείμενο εκμετάλλευση φορτηγών Δ.Χ. έχει 4 μετόχους και διοικητικό συμβούλιο τριών ατόμων χωρίς μετοχές της εταιρίας και δε πληρώνει κανένας ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ.

Τώρα η εταιρία πουλάει ένα από τα φορτηγά Δ.Χ. και κατά τη μεταβίβαση στο Μηχανολογικό ζητάνε βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ για μη οφειλή εισφορών των μετόχων. Από τον ΕΦΚΑ δε εκδίδουν τέτοια βεβαίωση. Πως θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα;