Κατά την υποβολή του πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών, χρησιμοποιήθηκε αρχείο με λάθος ποσά, υποβλήθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής.

Πώς μπορεί να γίνει διόρθωση ή ακύρωση της υποβολής, για να υποβληθεί το σωστό αρχείο;

παρακαλώ για γρήγορη απάντηση λόγω λήξης της προθεσμίας.