Επιχείρηση εμπορίας και συντήρησης μηχανημάτων, αγοράζει μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και συνάπτει με τους πελάτες της συμβάσεις συντήρησης. Πολλές από τις συμβάσεις αυτές προβλέπουν την τοποθέτηση των απαραίτητων ανταλλακτικών χωρίς χρέωση.

Η συντήρηση μηχανημάτων ουσιαστικά είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς ο τζίρος από παροχή υπηρεσιών αποτελεί το 80% του συνολικού της τζίρου.

Η επιχείρηση αγοράζει ανταλλακτικά τα οποία είτε τα μεταπουλά οπότε εκδίδει τιμολόγιο , είτε τα παρέχει χωρίς χρέωση κάτι που αναφέρεται ρητά στα συμφωνητικά που συντάσσει.

Κάθε φορά που ένα ανταλλακτικό τοποθετείται σε μηχάνημα του πελάτη χωρίς χρέωση εκδίδεται δελτίο αποστολής το οποίο αναφέρει στις παρατηρήσεις ότι είναι «χωρίς χρέωση - εντός σύμβασης».

Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος παρακολούθησης των ανταλλακτικών αυτών που ενώ αγοράζονται ως εμπόρευμα (λογ.20) καταλήγουν πολλές φορές να τοποθετούνται χωρίς χρέωση οπότε αποτελούν ουσιαστικά «αναλώσεις» που επιβαρύνουν το κόστος παροχής υπηρεσιών; Θα πρέπει να εκδίδονται και άλλα παραστατικά εκτός των δελτίων αποστολής (πχ λογιστικά σημειώματα) και κάθε πότε;

Θα πρέπει να καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία αυτή η μεταβολή του εμπορεύματος σε ανάλωση που επιβαρύνει την παροχή και με τι εγγραφή/ές; Προς το παρόν η απογραφή τέλους των εμπορευμάτων (ανταλλακτικών) παρουσιάζεται μειωμένη κατά τις αναλώσεις αυτές εμφανίζοντας αυξημένο «κόστος πωληθέντων» εμπορευμάτων κάτι που δεν είναι ορθό. Αυτό δημιουργεί αρνητικό ποσοστό μικτού κέρδους στην εμπορία και λανθασμένες εντυπώσεις.

Είναι εφικτό μέσω των απογραφών το κόστος πωληθέντων/αναλωθέντων να επιμερίζεται σε ότι αφορά την εμπορία και σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών; Υπάρχει τρόπος να απεικονιστεί αυτό στα βιβλία; Πως θα απεικονιστεί στο Ε3 της επιχείρησης;

Επίσης η επιχείρηση αγοράζει μεταχειρισμένα μηχανήματα τα οποία στη συνέχεια διαλύει και χρησιμοποιεί ως ανταλλακτικά στις συντηρήσεις εντός σύμβασης. Τι κινήσεις πρέπει να γίνονται σε αυτήν την περίπτωση (πχ λογιστικό σημείωμα ως εξαγωγή ανταλλακτικού από μηχάνημα); Δυστυχώς το παραπάνω ζήτημα δημιουργεί πρόβλημα στην κοστολόγηση αυτών των ανταλλακτικών καθώς δεν υπάρχει τιμή αγοράς. Κατά την άποψή σας πως θα μπορούσαν τα ανταλλακτικά αυτά να κοστολογηθούν στο λογιστικό σημείωμα και στο τέλος του έτους στην απογραφή;

Επισημαίνω ότι η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας προκειμένου να συνταχθεί σωστά το φετινό Ε3 της επιχείρησης.