Καλημέρα σας

Πελάτης επιτυχών της προκήρυξης 3κ/2018(ΟΤΑ)( μόνιμο προσωπικό ΟΤΑ αορίστου χρόνου) σε θέση ΔΕ ΟΔΗΓΟΎ καταθέτει τα δικαιολογητικα διορισμού του και του ζητούν από το Δήμο οπού διορίζεται να επιλέξει με Υπεύθυνη Δήλωση τον Ασφαλιστικό φορέα που επιθυμεί να ασφαλιστή είτε Δημόσιο είτε ΙΚΑ.

Είναι ασφαλισμένος μετά το 1993 και έχει προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν το 2011.

Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο φορέας ασφάλισης που πρέπει να επιλέξει και γιατί?
(και για θέμα αμοιβών τώρα και συνταξιοδοτησης αργότερα ,πιθανών εφάπαξ).

Ευχαριστώ