Από την δομή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ενός δήμου έμειναν απλήρωτοι όλοι οι μισθωτοί.

Ο λογιστής της δομής για τα έτη 2015 και 2016 ανέβαζε βεβαιώσεις αποδοχών σαν να πληρωνόντουσαν κανονικά οι υπάλληλοι

Όταν ανέλαβε ο φορέας ΔΗΜΟΣ αυτό το προσωπικό, συνέχιζε και ο δήμος να μην πληρώνει όπως όριζαν οι αποφάσεις ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο ήλεγχε τα εντάλματα του δήμου.

Μετά από δικαστικές διαμάχες κατάφεραν οι υπάλληλοι να πάρουν στο 2018 ένα ποσό ως κεφάλαιο και άλλο ποσό ως τόκους και δικαστικά έξοδα για το χρονικό διάστημα 1/5/15-31/12/17. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε από τον δήμο αλλά όχι με την μορφή μισθού.

Για τα φορολογικά έτη 2015 κ 2016 ανέβηκαν στο σύστημα Taxis τα ποσά με τις παρακρατήσεις κανονικά (σαν να τα είχαν εισπράξει).

Που θα καταχωρίσουμε το εισόδημα από την δικαστική απόφαση στην δήλωση εισοδήματος? Θα πάμε πίσω να διορθώσουμε τις φορολογικές δηλώσει με το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε έτος?

Ή να δηλωθεί στο φορολογικό έτος 2018 το ποσό μειωμένο με το ποσό που ήδη είχε φορολογηθεί στο 2015 και στο 2016?

Για τα φορολογικά έτη 2017 κ 2018 ανέβασε ο Δήμος στο σύστημα Taxis με κωδικό 7 ¨ανείσπραχτες αποδοχές¨ οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται αλλά στην δήλωση εισοδήματος δεν φαίνονται.