Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ.