ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕ ΤΟ 50% (ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ ΣΤΙΣ 30/06/2018...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕΧΡΙ 30/06/2018; ΔΗΛΑΔΉ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/06/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ; Ή Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ (01/01/2018 - 31/12/2018) ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ;