1) Στέλεχος Ελληνικής επιχείρησης διέμεινε σε ξενοδοχείο στη Κύπρο, κόστος διαμονής 1.000,00 ευρώ.

2) Βουλγάρικη επιχείρηση τροφοδότησε το Φ.Ι.Χ της με πετρέλαιο, από Ελληνική επιχείρηση ( βενζινάδικο), αξίας 500,00 ευρώ.

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Α.Φ.Μ και είναι γραμμένες στο VIES.

Ερώτημα σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις – αποκτήσεις, του καθεστώτος Φ.Π.Α και των δηλώσεων, τι ισχύει ?.