Καλησπέρα σας, κατα την μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ με τον ν4601/2019, προκύπτουν οι εξης απορίες:

- Σε περίπτωση που η απόφαση των εταίρων για μετατροπή έχει ημερομηνία 10/04/2019 και η συμβολαιογραφική πράξη γίνει μεταγενέστερα , μπορώ να μετατρέψω την ΕΠΕ σε ΙΚΕ με το προγενέστερο καθεστώς ,πληρωνοντας μόνο πρόστιμο στο ΓΕΜΗ;

- Επίσης κατα την έκθεση των ορκωτών βάσει ν4601/2019 θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσω την καθαρή θέση . Είμαι υπόχρεος σε Φ.Σ.Κ. , σε φόρο διανομής 10 % ;

Ευχαριστώ.