Εργαζόμενος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης και συνταξιοδοτείται αλλά συνεχίζει την εργασία του στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης του οφείλει αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης και αν ναι πότε αυτή καταβάλλεται; Όταν συνταξιοδοτείται ή όταν αποχωρήσει αργότερα από την επιχείρηση;

Στη περίπτωση που εργαζόμενος συνταξιοδοτηθεί με πρόωρη μειωμένη σύνταξη τι υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης;

Πως μπορεί ο εργοδότης να κατοχυρώνεται για την θεμελίωση πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης του εργαζομένου προκειμένου να καταβάλλει την ανάλογη αποζημίωση;