Κλαδική Σύμβαση Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων

1) Πάγωμα Μισθολογικών ωριμάνσεων, ημερομηνία έναρξης, περίοδος ισχύος.

2) Νέα Κλαδική Σύμβαση με ημερομηνία έναρξης 1/9/2018. Επηρεάζονται οι βασικοί μισθοί; Πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή ή ισχύει το πάγωμα ωρίμανσης;

Ευχαριστώ