Εταιρία ζυθοποιεία παράγει μπύρα και επιβάλλεται σε αυτήν ειδικός φόρος κατανάλωσης με το αντίστοιχο ΦΠΑ κλπ. Δεδομένου ότι αυτά βαρύνουν το κόστος πωληθέντων και με βάση τα παρακάτω πραγματικά ποσά προσδιορίστε ακριβώς τους λογαριασμούς και την λογιστική εγγραφή σε διπλογραφικό σύστημά.

ΦΚ. Μπυρ. 613,73 €

ΦΠΑ Αιθ.Αλκ 262,50 €

ΕΤΕΠΠΑΑ 24,55 €

Ποσ. Χαρτ 3% 0,09 €

Λοιπά τέλη Χαρτ 0,49 €

Σύνολο 901,36 €

Δείτε συνημμένο αρχείο.