Καλησπέρα σας,

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάω ερωτήματα και παρακαλούμε για την άποψη σας:

Α)Αλλοδαπή εταιρεία αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα και προχωράει σε ανακαινίσεις αναβαθμίσεις αυτού.Η εταιρεία έχει καταχωρήσει το ακίνητο στο λογαριασμό 11(κτήρια) και θα καταχωρήσει οποιεσδήποτε ανακαινίσεις στο λογαριασμό 15 (ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση)Η εταιρεία οφείλει να υπολογίσει αποσβέσεις στο ακίνητο (λ.11) εφόσον ακόμη το ακίνητο δεν έχει έρθει στην κατάσταση για την οποία αποκτήθηκε ή θα ξεκινήσει τον υπολογισμό των αποσβέσεων όταν το ακίνητο μαζί με τις ακινητοποιήσεις φτάσουν σε ένα σημείο που να είναι λειτουργικά?

Β) Έστω ότι προκύπτει ζημιά έπειτα από πώληση παγίου της εταιρείας (ΙΧ Αυτοκίνητο).Η ζημιά που προκύπτει εκπίπτει φορολογικά?

Με εκτίμηση,