Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα την γνώμη σας για το παρακάτω θέμα.

Ελληνική εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ελληνική εταιρεία παρείχε προς την Παγκόσμια Τράπεζα υπηρεσίες που εντάσσονται στο άρθρο 14 παρ.14 του 2859/2000. Δηλαδή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων. Στο συμβόλαιο συνεργασίας, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία αλλά και από την κατάθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αποδεικνύεται ότι η Ελληνική εταιρεία συναλλάχθηκε με εγκατάσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας που βρίσκεται στις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.( συνεπώς συναλλαγή με νομικό πρόσωπο που βρίσκεται σε Τρίτη Χώρα)

Συμφωνα με τα παραπανω και το άρθρο 14 του 2859/2000 που αναφέρεται στους γενικούς κανόνες που ορίζουν τον τόπο παροχής υπηρεσιών αλλά και στην παρ.14 του ίδιου άρθρου, η εταιρεία μας τιμολόγησε την Παγκόσμια Τράπεζα χωρίς ΦΠΑ ( είτε η Παγκόσμια Τράπεζα λειτουργεί ως υποκείμενος είτε όχι ) αφού σε κάθε περίπτωση απαλλάσσεται του ΦΠΑ είτε με τον γενικό κανόνα είτε με τις απαλλαγές του άρθρου 14 παρ.14 αφού παρείχαμε υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.

Σε μερικό έλεγχο ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία μας ο ελεγκτής ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να είχαμε ζητήσει απαλλακτικό ΦΠΑ από την Παγκόσμια Τράπεζα πριν τιμολογήσουμε επικαλούμενος την ΠΟΛ.1010/2017 και την παρ. 6α που ορίζει διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ

Η απάντηση μας ήταν ότι η συναλλαγή εντάσσεται στο άρθρο 14 σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέφερα προηγουμένως και όχι στο άρθρο 27 που αναφέρεται η ΠΟΛ.1010 για τον επιπλέον λόγο ότι η συγκεκριμένη ΠΟΛ.1010 αναφέρεται στην ΠΟΛ.1268/2011 όπου στο άρθρο 2 ορίζει ποίες είναι οι απαλλασσόμενες πράξεις και αναφέρεται στα δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής τα οποία είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν εντος της Ελλάδας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Στη δική μας περίπτωση δεν συναλλαχθήκαμε με εγκατάσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας που βρίσκεται στην Ελλάδα ούτε σε χώρα της Ε.Ε.

Συνεπώς αφού δεν ενεργοποιείται το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1268/2011 τότε πως μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 6Α της ΠΟΛ.1010/2017 που λανθασμένα ( κατα τη γνώμη μου ) αναφέρεται σε διεθνής οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα ;

Ποια είναι η γνώμη σας για το παραπάνω θέμα ;

Σας ευχαριστώ,