Καλημέρα

Θα ήθελα μια διευκρίνιση για την πώληση καφέ σε super matket και επιχειρήσεις εστίασης

Το ποσοστό ΦΠΑ του καφέ από επιχείρηση πώλησης χονδρικής καφέ σε super matket και επιχειρήσεις εστίασης μειώνεται σε 13% σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις ;

Ευχαριστώ